யாழ்ப்பாணத்தில் இயங்கிவரும் அமெரிக்கன் கோணர் நிலையத்தின் ஏற்பாட்டில் உயர்தர மாணவர்களுக்காக முன்னெடுக்கப்பட்ட சிறப்பு நிகழ்வு 5ஆம் திகதி கடந்த புதன்கிழமை புனித பத்திரிசியார் கல்லூரியில் நடைபெற்றது.

புனித பத்திரிசியார் கல்லூரியின் விஞ்ஞான மன்றத்தினால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட இந்நிகழ்வில் அமெரிக்க நாஸா ஆய்வியல் விஞ்ஞானியான கலாநிதி ஹென்றி துரூப் அவர்கள் கலந்து ‘விண்வெளி உயிரியல் மற்றும் விண்வெளியில் உயர் வாழ்க்கை’ என்னும் தலைப்பில் கருத்துரையை வழங்கியதுடன் தொலைக்காட்சியின் ஊடாக விண்வெளியை ஆய்வு செய்வது தொடர்பான செயன்முறையையும் மாணவர்களுக்கு காண்பித்தார்.

புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அதிபர் அருட்தந்தை திருமகன் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் அயற்பாடசாலை ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர்.

By admin