Valappadu

Parish Priest
Rev.Fr.Vimalasekaran (Vasanthan)
St. Anne’s Church, Valaippdu
Phone:
Main Church
St. Anne’s Church, Valaippdu
Sub Stations
Christ the King Church, Kiranchchi
Infant Jesus Church, Kiranchchi
St. Antony’s Church, Kiranchchi
Our Lady of Madhu, Kiranchchi
Our Lady of Velankanni, Veravil
Our Lady of Perpetual Health, Veravil
Our Lady of Lourdes, Valaippadu
St. Jude’s Church, Pa;avi
St. Antony’s Shrine, Palaithivu

Leave a Reply