இளையோர் நாம் இயற்கையை வளப்படுத்துவோம்

சக்கோட்டை பங்கு இளையோர் மன்றத்தினரின் ஏற்பாட்டில் 25.10.2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்று “இளையோர் நாம் இயற்கையை வளப்படுத்துவோம்” எனும் தொனிப்பொருளில் மரம் நாட்டுதல் நிகழ்வு காலை திருப்பலியை தொடர்ந்து சாக்கோட்டை பங்கில் நடைபெற்றது. பங்குத்தந்தை அருட்பணி.J.பிரான்சிஸ் அடிகளாரின் தலைமை யில் நடைபெற்ற. இந்நிகழ்வில் 20ற்கு மேற்பட்ட பயன்தரு மரங்கள் இளையோர் மன்றத்தினரின் ஒழுங்குபடுத்தலில் நாட்டப்பட்டன.

Your email address will not be published. Required fields are marked *