90வது அகவையில் அருட்பணி. J.B. தேவராஜா அடிகளார்

90வது அகவையில் அருட்பணி. J.B. தேவராஜா அடிகளார் இறைவனுக்கு நன்றிகூறி தனது நன்றி திருப்பலியை மன்னார், யாழ்ப்பாண மறைமாவட்ட குருக்களோடு இணைந்து இன்று 16.06.2020 காலை 11 மணிக்கு யாழ். மறைமாவட்ட ஆயர் இல்ல சிற்றாலயத்தில் ஒப்புக்கொடுத்தார்.

Your email address will not be published. Required fields are marked *